3/4

Information about ethical audit

In February 2017 we implemented the Code of Ethics ETI Base Code in the company and by the end of March we had a social audit carried out by the Bureau Veritas Polska certification body according to SMETA methodology. The company has verified 4 areas: employment conditions, legality of employment, health and safety,environmental issues and responsible business practices. Performing an audit proves (confirms) that the business practices in the company are ethical, conducted in accordance with applicable law and SMETA rules.


Soon,  you will be able to familiarize yourself with the prepared post-audit report on the platform SEDEX.

Welcome Contact Us

Sales

+48 68 35 90 205

Accounting

+48 68 35 90 233 Contact details
Spółka Fructofresh Connect nie udziela żadnej gwarancji, że udostępnione informacje są aktualne, poprawne, kompletne ani nienaganne jakościowo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.
Fructofresh stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania, czasowego publikowania albo wycofywania na stałe części lub całości oferty internetowej bez specjalnego, uprzedniego powiadomienia.