Offer

Salads

We offer more than 30 different mixtures of fruit. Due to extensive experience of our sales team you will receive considerable advice on which fruit salads will provide the most sales. Regardless of the name, each fruit salad consists only the best quality fresh fruit, without adding frozen fruit imported from outside Europe.

Welcome Contact Us

+48 68 35 90 205 Contact
Spółka Fructofresh Connect nie udziela żadnej gwarancji, że udostępnione informacje są aktualne, poprawne, kompletne ani nienaganne jakościowo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.
Fructofresh stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania, czasowego publikowania albo wycofywania na stałe części lub całości oferty internetowej bez specjalnego, uprzedniego powiadomienia.