Offer

Fructofresh Press

For all thirsty, we offer freshly squeezed fruit juices and drinks. As always without preservatives or pasteurization.
Available in 250ml, 500ml, 1 and 2 litres containers.


Contact us to learn about our whole offer.

Contact Us

Welcome Contact Us

+48 68 35 90 205 Contact
Spółka Fructofresh Group nie udziela żadnej gwarancji, że udostępnione informacje są aktualne, poprawne, kompletne ani nienaganne jakościowo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.
Fructofresh stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania, czasowego publikowania albo wycofywania na stałe części lub całości oferty internetowej bez specjalnego, uprzedniego powiadomienia.