Offer

Specjalne produkty

All in our hands!!!
Thanks to our manual production we are specialized in carrying out individual orders. Any special order is a challenge for us, which we are willing to undertake.
Fantasy
Fruit skewers
Small cubes

Contact us to learn about our whole offer.

Contact Us

Welcome Contact Us

+48 68 35 90 205 Contact
Spółka Fructofresh Connect nie udziela żadnej gwarancji, że udostępnione informacje są aktualne, poprawne, kompletne ani nienaganne jakościowo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.
Fructofresh stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania, czasowego publikowania albo wycofywania na stałe części lub całości oferty internetowej bez specjalnego, uprzedniego powiadomienia.