European Investment Projects

UE

2016

Agreement of funding project no. SPOWKP/2.2.1/1/08/36, project title: "Developing production line for preparing fresh fruit salads and segments. "Implemented under sectoral operational initiative to increase competitiveness for small and medium businesses in years 2004-2006. Priority 2. Direct support for businesses. Act 2.2 Support of production and technological competitiveness of businesses. Sub-activity 2.2.1 Support for businesses with new investments.

2007

Agreement of funding project no. SPOWKP/2.2.1/1/08/36, project title: "Developing production line for preparing fresh fruit salads and segments. "Implemented under sectoral operational initiative to increase competitiveness for small and medium businesses in years 2004-2006. Priority 2. Direct support for businesses. Act 2.2 Support of production and technological competitiveness of businesses.
Sub-activity 2.2.1 Support for businesses with new investments.

2006

Agreement of funding project no. SPOWKP/2.3/4/08/1886, title of the project: „ Funding of production line for preparing fresh fruit salads.” implemented under "Sectoral operational initiative to increase competitiveness for small and medium businesses years 2004-2006. Priority 2. Direct support for businesses. Act 2.3 Increment of competitiveness for small and medium businesses through the funding.

2004

Grant agreement 2002/000-580.06.05-04/04/0014
for co-funding of introducing operations under name of:
Equipping new production line

Welcome Contact Us

Sales

+48 68 35 90 205

Accounting

+48 68 35 90 233 Contact details
Spółka Fructofresh Connect nie udziela żadnej gwarancji, że udostępnione informacje są aktualne, poprawne, kompletne ani nienaganne jakościowo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.
Fructofresh stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania, czasowego publikowania albo wycofywania na stałe części lub całości oferty internetowej bez specjalnego, uprzedniego powiadomienia.