Projekty inwestycyjne

UE

2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno - spożywczym, mająca na celu Wzrost wydajności poprzez rozbudowę zakładu i zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w zakładzie
FRUCTOFRESH CONNECT SP. z o.o. Sp. K.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 4.2 "WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW
ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

2007

Umowa o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.2.1/1/08/36, tytuł Projektu: „Rozbudowa ciągu technologicznego przygotowywania świeżych sałatek i segmentów owocowych” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działania 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

2006

Umowa o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/4/08/1886, tytuł Projektu: „Inwestycja w ciąg technologiczny do przygotowywania świeżych sałatek owocowych” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

2004

Umowa dotacji nr 2002/000-580.06.05-04/04/0014
na współfinansowanie wdrażania działań pod nazwą:
Wyposażenie hali produkcyjnej

Serdecznie Zapraszamy skontaktuj się z nami

Dział handlowy

+48 68 35 90 201

Dział księgowości

+48 68 35 90 233 Dane kontaktowe
Spółka Fructofresh Connect nie udziela żadnej gwarancji, że udostępnione informacje są aktualne, poprawne, kompletne ani nienaganne jakościowo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.
Fructofresh stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania, czasowego publikowania albo wycofywania na stałe części lub całości oferty internetowej bez specjalnego, uprzedniego powiadomienia.