"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno - spożywczym, mająca na celu Wzrost wydajności poprzez rozbudowę zakładu i zakup nowoczesnych maszyn i urządeń oraz poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w zakładzie
FRUCTOFRESH CONNECT SP. z o.o. Sp. K.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 4.2 "WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW
ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Serdecznie Zapraszamy skontaktuj się z nami

Dział handlowy

+48 68 35 90 202

Dział księgowości

+48 68 35 90 233 Dane kontaktowe
Spółka Fructofresh Connect nie udziela żadnej gwarancji, że udostępnione informacje są aktualne, poprawne, kompletne ani nienaganne jakościowo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.
Fructofresh stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, usuwania, czasowego publikowania albo wycofywania na stałe części lub całości oferty internetowej bez specjalnego, uprzedniego powiadomienia.